Zaštite Vašu porodicu, dom, preduzeće i ljude!

PROTEKTOR SM je osnovan odlukom borda direktora PROTEKTOR 2000. godine kao agencija za fizičko-tehničko obezbeđenje za delovanje na prostorima Vojvodine. Zbog povećanog obima posla agencija se 2003. godine preregistruje u preduzeće PROTEKTOR SM doo.


PROTEKTOR SM koristi više od deset godina tehnički ADEMCO Sistem koji je ujedno jedan od najboljih na svetu, a da je to tako u prilog ide činjenica da ga sve veće obaveštajne službe i policije na svetu koriste za zaštitu svojih objekata.


Sam PROTEKTOR SM poseduje Ademco Sistem za nadzor koji ima mogućnost nadzora na preko 100.000 klijenata. Takođe, PROTEKTOR SM d.o.o. poseduje sertifikat 9001. Isti možete pogledati ovde i ovde.

Fizičko obezbeđenje

Za potrebe Vašeg objekta sistem fizičkog obezbeđenja možemo podeliti na sledeći način:


   1.Sistem unutrašnjeg obezbeđenja koji podrazumeva kontrolu korisnika i kontrolu zbivanja unutar objekta

   2.Sistem spoljašnjeg obezbeđenja kojipodrazumeva:
   • - Neposredno obezbeđenje objekta (uži prostor oko čuvanog objekta)

   • - Mobilne interventne ekipe (služba koja opslužuje-nadzire više objekata)


   3. Sistem posebnog obezbeđenja podrazumeva korigovanje i usmeravanje službe obezbeđenja prema određenim situacijama:
   • - pratnja ličnosti

   • - obezbeđenje transporta novca i vrednosnih pošiljki

   • - pojačan nadzor i kontrola objekata

   • - obezbeđenje značajnih skupova

   • - kontradiverziona zaštita u saradnji sa MUP-om Republike Srbije (podmetanje požara i eksplozivnih naprava).

Saznaj više

Kontrolni centar

Centar radi 24 časa neprekidno i opremljen je vrhunskim sistemima za nadzor alarmnih uređaja koji se primenjuju u svetu. Sva komunikacija koju Centar ima sa bilo kojim alarmnim sistemom u sistemu PROTEKTOR SM je višestruko zaštićena (šifrovana) i može se odvijati samo po strogo definisanom protokolu. Prilikom komunikacije se tačno zna ko sa kim i pod kojim uslovima i ovlašćenjima (koja određuje korisnik) vrši komunikaciju, nakon čega se vrši memorisanje svih postupaka i podataka sa podacima o operateru koji stupa u vezu sa alarmnim sistemom.


Prema vrsti alarma Centar stupa u vezu sa dezurnom službom MUP-a, vatrogasnom brigadom, poziva Hitnu medicinsku pomoć, obaveštava vlasnika ili korisnika itd. Centar prema definisanim zahtevima može da vrši periodičnu kontrolu svakog alarmnog sistema za koji je od strane vlasnika ovlašćen (to vlasnik definiše potpisom i programiranjem svog alarmnog sistema i dodelom šifre za očitavanje ispravnosti sistema).


Sva aktivnost Centra se višestruko registruje, a vlasnik o svakoj aktivnosti Centra dobija pismeni izveštaj.


Posebno naglašavamo mogućnost da Centar kontroliše alarmni sistem i u vreme dužeg odsustvovanja vlasnika. Za lica kojima je potrebna stalna nega Centar može da primi poziv za hitnu medicinsku pomoć i po potrebi pošalje i svoju ekipu sa terenskim lekarem po prijemu poziva.


Centar pruža i stalnu tehničku pomoć svojim korisnicima u slučaju da im je potreban savet stručnjaka ili konkretna pomoć na terenu.

Saznaj više

Video nadzor

Sistem obezbeđivanja pomocu kamera je dovoljno poznat i nema potrebe da se posebno obrađuje, tako da ćemo dodati samo nekoliko detalja za koje smatramo da su neophodni za uspešnu primenu sistema.


Potreban broj kamera i njihov raspored će biti posebno obrađeni u projektu sistema obezbeđenja.


Na isti način ćemo obraditi i ostale tehničke karakteristike TV sistema. U ovom materijalu objašnjavamo samo ulogu i način funkcionisanja sistema pomoću kamera.

Razlikovaćemo dve situacije na monitorima u Centru:
 • - Kamere koje snimaju neprekidno i koje ne moraju da se neprekidno prate

 • - Kamere koje snimaju neprekidno, ali koje pri aktiviranju detektora automatski prebacuju sliku na prioritetni monitor sa zvučnim upozorenjem službi obezbeđenja


Na ovaj način obezbeđujemo da se služba obezbeđenja automatski upućuje na snimak kamere koja je u vanrednom režimu rada. Ovo u praksi znači da ako se fizički povredi prostor u kome nije dozvoljen pristup ili se namerno ili automatski aktivira sistem za alarmiranje, kamera koja "pokriva" taj prostor će uz zvučno upozorenje biti automatski prebačena na prioritetni monitor, sa koga se slika može prenositi na više mesta.


Prema našem stavu sva vanredna stanja se automatski snimaju na elektronskim uređajima. Pored vanrednih situacija, a u zavisnosti od odabranog elektronskog uređaja, moguće je neprekidno snimati posebno kritične zone i detalje.

Saznaj više