Video nadzor

Sistem obezbeđivanja pomocu kamera je dovoljno poznat i nema potrebe da se posebno obrađuje, tako da ćemo dodati samo nekoliko detalja za koje smatramo da su neophodni za uspešnu primenu sistema.


Potreban broj kamera i njihov raspored će biti posebno obrađeni u projektu sistema obezbeđenja.

Na isti način ćemo obraditi i ostale tehničke karakteristike TV sistema. U ovom materijalu objašnjavamo samo ulogu i način funkcionisanja sistema pomoću kamera.


Razlikovaćemo dve situacije na monitorima u Centru:
  • - Kamere koje snimaju neprekidno i koje ne moraju da se neprekidno prate

  • - Kamere koje snimaju neprekidno, ali koje pri aktiviranju detektora automatski prebacuju sliku na prioritetni monitor sa zvučnim upozorenjem službi obezbeđenja


Na ovaj način obezbeđujemo da se služba obezbeđenja automatski upućuje na snimak kamere koja je u vanrednom režimu rada. Ovo u praksi znači da ako se fizički povredi prostor u kome nije dozvoljen pristup ili se namerno ili automatski aktivira sistem za alarmiranje, kamera koja "pokriva" taj prostor će uz zvučno upozorenje biti automatski prebačena na prioritetni monitor, sa koga se slika može prenositi na više mesta.


Prema našem stavu sva vanredna stanja se automatski snimaju na elektronskim uređajima. Pored vanrednih situacija, a u zavisnosti od odabranog elektronskog uređaja, moguće je neprekidno snimati posebno kritične zone i detalje.