Alarmni sistemi

Alarmni sistem koji primenjuje Protektor SM zasnovan je na primeni alarmne centrale "PROTECTOR PC-O2" koja je u klasi vrhunskih alarmnih centrala. Centrala može da prihvati za upravljanje nekoliko modela komandnih panela sa LCD displejom koji Vas vodi kroz sve programe alarmnog sistema sa više mogućnosti od kojih pominjemo neke:


1. Upravljanje alarmnim sistemom se vrši korišćenjem više korisničkih kodova (šifri) koji se lako mogu promeniti ali samo od strane vlasnika, koji koristi za to glavni (master) kod. Ova mogućnost je pogodna u slučajevima kada dođe do promene korisnika (radnika ili službenika). Dovoljno je samo da im se izbriše kod koji su ranije koristili. Upotreba komandnog panela je izuzetno jednostavna. Panel ima svoj LCD displej koji Vas vodi kroz funkcije sistema.


2. Sistem je moguće povezati telefonskom linijom ili radio putem sa Centrom za nadzor alarmnih sistema koji radi neprekidno 24 časa i koji trenutno reaguje odmah po prijemu alarmnnog stanja. Sistem je u stanju da ako želite prijaviti stanje svakih 24 časa (ili za duži vremenski period) bez obzira da li postoji stanje alarma. Na ovaj način Centar ima mogućnost da kontroliše stanje Vašeg alarmnog sistema i kada niste prisutni. Ovo je moguće samo ako Vi to dozvolite jer je svaka komunikacija sa alarmnim sistemom višestruko zaštićena i apsolutno nemoguća ako Vi niste programirali Vaš sistem da stupi u vezu sa Centrom.


3. Ako se opredelite za mogućnost da specijalizovana služba PROTEKTOR-a interveniše po prijavi alarmnog stanja, Centar po prijemu alarma upućuje svoje specijalizovane ekipe koje su obučene i opremljene da postupe tačno prema ovlašćenjima koja ste im Vi dali i prema odredbama zakona.


4. Kontrola facta celokupnog sistema elektronske zaštite se može izvesti u prostoriji koja se koristi za rad noćnog čuvara ako on postoji. Ukoliko nemate radnika za ovu delatnost tu funkciju može preuzeti PROTEKTOR. Na taj način bi postigli dvostruku kontrolu sistema:


  • - Automatski posredstvom alarmne centrale

  • - Direktnom kontrolom komandnih panela i panela za signalizaciju.


Rešavanje problema obezbeđenja kroz više "nivoa" pokazalo se kao veoma delotvorno, zato što samo višestruka i istovremena obrada kritičnih pojava eliminiše u potpunosti ili svodi na realni minimum greške i to bez obzira da li su u pitanju greške tehničkih sredstava ili greške prouzrokovane ljudskim faktorom. Sva oprema koju koristimo u našim sistemima je višestruko testirana i karakteristikama zadovoljava i najstrožije svetske kriterijume i propise u ovoj oblasti. Za svu opremu imamo mogućnost stručnog i kvalitetnog održavanja i servisiranja. PROTEKTOR sistemi su garancija da ste u ovoj oblasti dostigli maksimum.