Kontrolni centar

Centar radi 24 časa neprekidno i opremljen je vrhunskim sistemima za nadzor alarmnih uređaja koji se primenjuju u svetu. Sva komunikacija koju Centar ima sa bilo kojim alarmnim sistemom u sistemu PROTEKTOR SM je višestruko zaštićena (šifrovana) i može se odvijati samo po strogo definisanom protokolu. Prilikom komunikacije se tačno zna ko sa kim i pod kojim uslovima i ovlašćenjima (koja određuje korisnik) vrši komunikaciju, nakon čega se vrši memorisanje svih postupaka i podataka sa podacima o operateru koji stupa u vezu sa alarmnim sistemom.


Prema vrsti alarma Centar stupa u vezu sa dezurnom službom MUP-a, vatrogasnom brigadom, poziva Hitnu medicinsku pomoć, obaveštava vlasnika ili korisnika itd. Centar prema definisanim zahtevima može da vrši periodičnu kontrolu svakog alarmnog sistema za koji je od strane vlasnika ovlašćen (to vlasnik definiše potpisom i programiranjem svog alarmnog sistema i dodelom šifre za očitavanje ispravnosti sistema).


Sva aktivnost Centra se višestruko registruje, a vlasnik o svakoj aktivnosti Centra dobija pismeni izveštaj.


Posebno naglašavamo mogućnost da Centar kontroliše alarmni sistem i u vreme dužeg odsustvovanja vlasnika. Za lica kojima je potrebna stalna nega Centar može da primi poziv za hitnu medicinsku pomoć i po potrebi pošalje i svoju ekipu sa terenskim lekarem po prijemu poziva.


Centar pruža i stalnu tehničku pomoć svojim korisnicima u slučaju da im je potreban savet stručnjaka ili konkretna pomoć na terenu.